Smient, Mareca penelope - foto: Harvey van Diek

Smient

Mareca penelope - Eurasian Wigeon
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
20-40 (2013-2015)
Geschat maximum winter
860.000-940.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
700.000-910.000, nov (2012-2017)
Ramsar 1%
14000