Smient, Mareca penelope - foto: Harvey van Diek

Smient

Mareca penelope - Eurasian Wigeon
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
20-40 (2018-2020)
Geschat maximum winter
820.000-950.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
730.000-870.000, nov (2016-2021)
Ramsar 1%
14000