{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zoommeer

Natura 2000-gebied Zoommeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ternjabroedenparen032500 1990-~
Kentish Ploverjabroedenparen012000 1990--~
Mediterranean Gulljabroedenparen000000 1990-0
Pied Avocetjabroedenparen189726180 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.13301355126 1986---
Brant Goosejaslapenseiz. max.??????
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.4799921419183 1987-~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.10898181977169620151460 1987++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.52236211032511 1987---
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.3311752 1987----
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.342251372344311247 1987++0
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.9810878130166165 19870++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.02181900 1988~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.301335330588317402 1988++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.661246110724861195844 1988+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.2913824 1986--~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.27973413327 1987--
Pied Avocetjafoeragerenseiz. max.765061815250 1987-~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.334471509576558485 1987+0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.010212 19870~