{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zoommeer

Natura 2000-gebied Zoommeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common TernXbroedenparen300325 1990-~
Kentish PloverXbroedenparen000120 1990--~
Mediterranean GullXbroedenparen000000 1990~0
Pied AvocetXbroedenparen?0189726 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Brant GooseXfoeragerenseiz. gem.37442813341355 1986--
Brant GooseXslapenseiz. max.???????
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.4623394710092141 1987-+
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.167712431628108981719771696 1987+++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.1981091145224321103 19870-
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.73683133317 1987----
GadwallXfoeragerenseiz. gem.378376468342253372344 1987+++
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.88901259810778130 19870+
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.38014021819 1988~~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.325376558301329330588 1988+++
Greylag GooseXslapenseiz. max.???????
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.50429138 1986-~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.222910927983413 1987~~
Pied AvocetXfoeragerenseiz. max.1431276506181 1987-~
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.401312274334472509576 1987+0
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.1110002 19870~