{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zoommeer

Natura 2000-gebied Zoommeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Tern ja broeden paren 2 5 0 0 0 0 1990 - ~
Kentish Plover ja broeden paren 2 0 0 0 0 0 1990 -- ~
Mediterranean Gull ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 - 0
Pied Avocet ja broeden paren 7 26 18 0 0 0 1990 -- ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.29135512618 1986---
Brant Goosejaslapenseiz. max.??????
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.9992141918384 1987-~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.81619771696201514601260 1987+~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.23421103251142 1987---
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.2917520 1987----
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.250372344311247453 1987++~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.10878130166165194 19870++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.21819000 1988--
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.318330588317402339 1988++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.2231107248611958441210 1988+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.9138244 1986--~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.97341332714 1987--
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.611181185 1987--~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.471509576558485432 1987+0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.102122 198700