Wintertaling, Anas crecca - foto: Harvey van Diek

Wintertaling

Anas crecca - Eurasian Teal
Rode Lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
1600-1900 (2013-2015)
Geschat maximum winter
70.000-80.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
99.200-120.000, nov (2012-2017)
Ramsar 1%
5000