{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markiezaat

Natura 2000-gebied Markiezaat

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Ringed Plover ja broeden paren 0 2 0 2 2 0 1990 - ~
Eurasian Spoonbill ja broeden paren 170 279 125 161 218 180 1990 ++ +
Kentish Plover ja broeden paren 0 4 5 5 1 0 1990 -- ~
Little Grebe ja broeden paren ? ? 4 3 ? 6 1990 ~ ~
Pied Avocet ja broeden paren 0 17 65 2 3 1 1990 -- ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.150266240254110517 1985++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.3504000310030824703920 2010~~
Black-necked Grebejafoeragerenseiz. gem.??6?25 1986-~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.533????152 1987++--
Common Ringed Ploverjaslapenseiz. max.1514604622060 1994--
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.53795024711573 1983-0
Dunlinjaslapenseiz. max.590032703000112063504538 1994~+
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.897?372?345542 1985---
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.981171298810260 1999+-
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.554281410647532635 198600
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.407529293269379498 1983--
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.356287301393209311 1986+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.4180178506044 1994---
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.575044?4344 1983-~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.361373367559484526 1985++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.146816123061155333861649 2010~~
Grey Ploverjaslapenseiz. max.235106057501840405 1994~~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.277157146110148272 1986+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.185302199302262838 1986-~
Northern Pintailjaslapenseiz. max.850524337123158360 19940~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.145191283306590559 1983+++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.98611811 1986---
Red Knotjaslapenseiz. max.4031510345800 1994~++
Spotted Redshankjaslapenseiz. max.33001016 1994--~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.4514273723 1985+--