{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markiezaat

Natura 2000-gebied Markiezaat

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Ringed PloverXbroedenparen110002 1990--~
Eurasian SpoonbillXbroedenparen187162156189170279 1990++++
Kentish PloverXbroedenparen?20104 1990--~
Little GrebeXbroedenparen6?????1990
Pied AvocetXbroedenparen71702017 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.184202213132132244218 1985++~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.2765298920411352162561223879 2011~
Black-necked GrebeXfoeragerenseiz. gem.21332610??9 1986~~
Common Pochardfoeragerenseiz. gem.10131098780?677?? 1987++~
Common Ringed PloverXslapenseiz. max.2121195315151460 1994----
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.601007770588454 1983--
DunlinXslapenseiz. max.3702794000950590032703000 1994~~
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.900977114711401124?515 1985---
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.128163??115136148 1999++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.371728462695566302410 198600
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.599862905525407524293 1983--
GadwallXfoeragerenseiz. gem.357594377464391339317 1986+0
Great CormorantXslapenseiz. max.2186440444180178 1994-~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.??8487757056 1983-0
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.412391363355318341316 1985++~
Greylag GooseXslapenseiz. max.1317124334571033148516313121 2010~
Grey PloverXslapenseiz. max.??8008502351060575 1994~~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.141117118155232126103 1986+~
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.174174306537181289194 1986--
Northern PintailXslapenseiz. max.1055314539569850524337 199400
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.8712673140104137266 1983++
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.2946?1716?? 1986---
Red KnotXslapenseiz. max.1010403151 1994~~
Spotted RedshankXslapenseiz. max.4174330 1994---
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.41203129421327 1985+-