Fuut, Podiceps cristatus - foto: Fred Hustings

Fuut

Podiceps cristatus - Great Crested Grebe
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
11.000-16.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
20.000-25.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
26.200-33.000, sep (2012-2017)
Ramsar 1%
6300