{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian BitternXbroedenparen563215 19900~
Great Reed WarblerXbroedenparen141698610 1990---Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.12711207531 1980--
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.15521313553855484 1980++~
Common MerganserXfoeragerenseiz. gem.48462922341822 19800-
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.5719210134823944381318192553 1980+-
Common Shelduckfoeragerenseiz. gem.13514810198647072 1980+-
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.14948118721457619134144061437810127 1980++-
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.?1?4554 1980+-
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.1611981376214214577 198000
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.288919132840166521811462347 19800--
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.??286?248 1980+~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.543221351344262378468 1980++~
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.585489575837342404347 1980+-
Great CormorantXslapenseiz. max.???????
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.439519622556424452576 1980+0
Great EgretXslapenseiz. max.361262520??316? 2003++++
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.11081037114413465521256850 1980+++
Mallardfoeragerenseiz. gem.1568145513561599110713161298 1980--
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.3345347427673636269631092582 1980++-
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.580666435218738265141 198000
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.27321338829329519636 1980++~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.34282621323110 1980-~
Red-crested PochardXfoeragerenseiz. gem.?567443544832 1980++-
SmewXfoeragerenseiz. gem.76454427351825 1980+-
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.1142879838944103701089872757112 1980++~
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.722626571597129422268 1980++
Tundra SwanXslapenseiz. max.4677394846163662734412761099 1980+~
Whooper Swanfoeragerenseiz. gem.11072751011642171 1980++++