Wilde Eend, Anas platyrhynchos - foto: Fred Hustings

Wilde Eend

Anas platyrhynchos - Mallard
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
200.000-300.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
600.000-800.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
410.000-450.000, nov (2012-2017)
Ramsar 1%
53000