{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lauwersmeer

Natura 2000-gebied Lauwersmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Arctic Ternjabroedenparen200000 1990--~
Bluethroatjabroedenparen215208222283201177 1991~~
Common Ringed Ploverjabroedenparen231313 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen7567911 1990+~
Montagu's Harrierjabroedenparen000000 1990--~
Pied Avocetjabroedenparen446919262752 1990--
Ruffjabroedenparen100000 1990--~
Savi's Warblerjabroedenparen4141378963106 1995++++
Sedge Warblerjabroedenparen?[1725]??[1823]? 1990+0
Short-eared Owljabroedenparen000000 1990~0
Spotted Crakejabroedenparen222430 19900~
Western Marsh Harrierjabroedenparen161614171615 1990-~
Whinchatjabroedenparen110000 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.324621892458537040554505 1980+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.818206903741145675454056641573 20030-
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.100179162296257263 198100
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.498159211007631454646 2007--
Caspian Ternjaslapenseiz. max.000000 1989---
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.495889908543 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.944858303420 1980---
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.1161241165311389 1981+~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.446457467448515387 198000
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.21841607843181912321052 198000
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.236769465 198100
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.62??5057? 2007--0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.32573847279 19810--
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.205014801663101320132275 1980-~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.898114311304268101329 1980-0
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.1201129315301967 1981~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.12091321129783911241405 1980+0
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.201251244541568494 1980+++
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.5487889910680 1980+~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.169241383827 1980-~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.2074416852155371453178997736 2007----
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.163914562114233826623509 1980++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.659991939304360724623330 2007----
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.230002 1989~--
Mallardjafoeragerenseiz. gem.110988311398621071896 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.409410365396415429 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.96522616555765721435 198100
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.256418447362322306 19800~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.10701008578483556795 19800~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.170261222114120127 1981++
Smewjafoeragerenseiz. gem.61110647 1980+~
Spotted Redshankjafoeragerenseiz. gem.1105266792931 19810-
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.132114131298221416571367 1980+~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.1282344301313 1980--
Tundra Swanjaslapenseiz. max.76351964867264 2007--
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.446657 1989++
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.1222942459 1980++
Whooper Swanjaslapenseiz. max.??19764139153 2007+++