{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lauwersmeer

Natura 2000-gebied Lauwersmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Arctic TernXbroedenparen432000 1990--~
BluethroatXbroedenparen240243215208222283 1990++0
Common Ringed PloverXbroedenparen122313 1990~~
Eurasian BitternXbroedenparen1067567 1990+~
Montagu's HarrierXbroedenparen000000 1990--~
Pied AvocetXbroedenparen274644691926 1990--
RuffXbroedenparen201000 1990--~
Savi's WarblerXbroedenparen342341413789 1990++
Sedge WarblerXbroedenparen???1680?? 199000
Short-eared OwlXbroedenparen000000 1990~0
Spotted CrakeXbroedenparen122224 19900~
Western Marsh HarrierXbroedenparen201316161417 1990-~
WhinchatXbroedenparen011100 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.3596271940873245218724585370 1980+~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.???66359550986157267549 2003+0
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.19914395100179162296 19920+
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.??98949816231100564 2007-
Caspian TernXslapenseiz. max.25500000 1989---
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.47372849588990 19920~
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.62674094485830 1992--
Common Ringed PloverXfoeragerenseiz. gem.346807511612411653 1992+~
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.542588601446457467448 1992+0
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.4178471114218216048431818 199200
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.128024246769 1992~~
Eurasian CurlewXslapenseiz. max.??144????
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.86413132573847 19920-
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.7799788242050148016631015 199200
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.78665085589911431130427 1992--
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.3273826128113831530 1992++
GadwallXfoeragerenseiz. gem.81710921301120913191297838 1992+~
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.141129208201252244541 1992++++
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.65566054878899 199200
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.803844816924138 1980--
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.???19879162242059413525 2007-
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.1586153714411637145521142337 1980+~
Greylag GooseXslapenseiz. max.???64138956110343280 2007--
Lesser White-fronted GooseXslapenseiz. max.38102300 1989---
MallardXfoeragerenseiz. gem.898909105211088811139861 1992--
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.180248391409410365396 1980++0
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.486105811569652261655576 1992++
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.681349344255418447362 1992--
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.43451437110701007578484 1992++
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.1085644170261222114 1992++
SmewXfoeragerenseiz. gem.1863611106 199200
Spotted RedshankXfoeragerenseiz. gem.1857246110526679 1992+~
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.587123210331318140812982214 1992+~
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.684918127234430 1980-~
Tundra SwanXslapenseiz. max.???763524250 2007--
White-tailed EagleXfoeragerenseiz. max.3434446 1989++
Whooper SwanXfoeragerenseiz. gem.2717612229424 1980++
Whooper SwanXslapenseiz. max.?????21564 20070