{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lauwersmeer

Natura 2000-gebied Lauwersmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Arctic Tern ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- ~
Bluethroat ja broeden paren 222 283 201 177 147 125 1991 ~ ~
Common Ringed Plover ja broeden paren 1 3 1 3 2 4 1990 0 ~
Eurasian Bittern ja broeden paren 6 7 9 11 12 9 1990 + ~
Montagu's Harrier ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- ~
Pied Avocet ja broeden paren 19 26 27 52 97 22 1990 - 0
Ruff ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- ~
Savi's Warbler ja broeden paren 37 89 63 106 71 111 1995 ++ ++
Sedge Warbler ja broeden paren ? ? [1823] [2252] ? ? 1990 + 0
Short-eared Owl ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 ~ 0
Spotted Crake ja broeden paren 2 4 3 0 0 0 1990 0 ~
Western Marsh Harrier ja broeden paren 14 17 16 15 23 20 1990 - ~
Whinchat ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.218924585370405545053852 1980+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.710794100067543403184167437846 20030-
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.179162296257263217 198100
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.157311007311404640587 2007--
Caspian Ternjaslapenseiz. max.000000 1989---
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.588990854344 1980-0
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.485830342025 1980---
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.124116531138994 19810~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.457467448515387425 198000
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.1609843182012321052474 198000
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.67694652 1981-~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.??5160?46 2007----
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.57384727939 19810-
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.147916631013201322751285 1980-~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.1143113042681013293413 1980-~
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.1138315301967164 1981~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.13221297839112514021119 1980+0
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.251244541568494268 1980++
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.8788991078071 1980+0
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.2413838272 1980--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.167021520514402807281324535 2007----
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.145521142338266235093269 1980++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.923792723631248633102001 2007----
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.300020 1989---
Mallardjafoeragerenseiz. gem.88411398621071896808 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.410365396415429311 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.226065557657214353465 1981++
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.418447362322306546 19800~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.10085784845577951049 1980+~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.261222114120127173 1981++
Smewjafoeragerenseiz. gem.11106478 1980+~
Spotted Redshankjafoeragerenseiz. gem.526679293153 19810-
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.14141298221516571367685 1980+~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.23443013136 1980---
Tundra Swanjaslapenseiz. max.35195486626536 2007----
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.446579 1989++
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.2294245917 1980++
Whooper Swanjaslapenseiz. max.331896113415958 2007~~