Kolgans, Anser albifrons - foto: Harvey van Diek

Kolgans

Anser albifrons - Greater White-fronted Goose
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
420-700 (2013-2015)
Geschat maximum winter
880.000-970.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
730.000-870.000, nov (2012-2017)
Ramsar 1%
12000