{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
BluethroatXbroedenparen?????? 1990~
Common Ringed PloverXbroedenparen7[6]141989 1990+-
Common TernXbroedenparen11671087854652680408 19900~
Kentish PloverXbroedenparen18[8]1914924 1990-~
Little TernXbroedenparen156101181108024 1990~~
Mediterranean GullXbroedenparen120711051613059021402 1990++~
Pied AvocetXbroedenparen95?198200104194 1990+-
Sandwich TernXbroedenparen250021002472204521512650 1990~-
Western Marsh HarrierXbroedenparen1520233229? 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.2137203522662566342235122879 1987++++
Bar-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.834633449557508789625 1987--
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.13499138132221157243 1987+0
Common GreenshankXfoeragerenseiz. gem.52444342644027 19870-
Common RedshankXfoeragerenseiz. gem.554620661516797770705 198700
Common Ringed PloverXfoeragerenseiz. gem.295424201240403355274 1987--
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.773910661548476567765848211726 1987++
DunlinXfoeragerenseiz. gem.867311202117776667105511256911710 198700
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.3240379133483122366837443745 1987+0
Eurasian OystercatcherXfoeragerenseiz. gem.6788736665376483654969507484 198700
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.142157152168161206216 1987++++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.119189411871087174411411202 1987++
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.7157594267586599887155454508 19870-
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.31627773180205143113 1987----
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.???????
GadwallXfoeragerenseiz. gem.60435963689066 1987+++
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.42404453524176 1987-0
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.344695710391272223119 1987--
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.9005113199233118771543149067839 2009~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.8080685953145967727054025579 1987+-
Greylag GooseXslapenseiz. max.1285319501????? 2009++
Grey PloverXfoeragerenseiz. gem.1205141414161542148315631346 19870-
Kentish PloverXfoeragerenseiz. gem.121028454 1987----
Little EgretXfoeragerenseiz. gem.41587978845656 1987++-
MallardXfoeragerenseiz. gem.9171686855765521688453406552 19870-
Northern LapwingXfoeragerenseiz. gem.2290343416902650135714211019 19870--
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.895152685081179410601425 19870+
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.74927817115014186 1987++
Peregrine FalconXfoeragerenseiz. max.11151212151314 1990+0
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.377376408395591546622 1987+0
Red-breasted MerganserXfoeragerenseiz. gem.12810610912 1987-0
Red KnotXfoeragerenseiz. gem.159972337325614678921155 198700
Ruddy TurnstoneXfoeragerenseiz. gem.216174123139200237181 1987--
SanderlingXfoeragerenseiz. gem.81661242247287414251254 1987+~
Spotted RedshankXfoeragerenseiz. gem.65796985583846 1987---
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.4832161822576941687 1987++++
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.02??00? 1987++
White-tailed EagleXfoeragerenseiz. max.1023212 1989++