Tureluur, Tringa totanus - foto: Harvey van Diek

Tureluur

Tringa totanus - Common Redshank
Rode Lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
17.000-20.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
7700-11.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
36.000-57.400, jul (2012-2017)
Ramsar 1%
2400