{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Vlieland

Natura 2000-gebied Duinen Vlieland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common EiderXbroedenparen8081025726870466770 1990--
Eurasian SpoonbillXbroedenparen223210186216161163 1990+~
Great CormorantXbroedenparen687838957861681621 1990++-
Hen HarrierXbroedenparen001000 1990--~
Lesser Black-backed GullXbroedenparen494242513947313434123001 1990+-
Northern WheatearXbroedenparen182721181616 1990-~
Spotted CrakeXbroedenparen101133 1990~~
Western Marsh HarrierXbroedenparen161917161210 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Common RedshankXslapenseiz. max.1139275017082690284038344860 1995+~
Eurasian SpoonbillXslapenseiz. max.114153254206225215298 1995++
Great CormorantXslapenseiz. max.3515357101233637787575 1994++~
Northern PintailXslapenseiz. max.11825227827765213279 199400
Northern ShovelerXslapenseiz. max.13411716427033130245 19940~
Pied AvocetXslapenseiz. max.345550325415237970575 1994++