Demo soort opnemen in eigen site

Voorbeeld is op basis van de Aalscholver, zie https://stats.sovon.nl


Voorbeeld broedvogelkaart (img tag)

De broedvogel verspreidingskaart voor deze soort wordt getoond.

Meer weten? Kijk op sovon.nlCode voor het tonen van de broedvogelkaart van de Aalscholver.
<div style="width: 610px;">
  <img src="https://stats.sovon.nl/stats/share/720/brvkaart"
  style="width:100%;border:1px solid lightgrey;"
  title="Sovon Vogelonderzoek Nederland" >
</div>

<p>Meer weten? Kijk op <a href="https://stats.sovon.nl/stats/soort/720"
  target="_blank">sovon.nl</a></p>De URL gebruikt in de <img src> verschilt per soort en per kaart.
Gebruik altijd de URL die getoond wordt naast de kaart bij de betreffende soort.