{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Kentish Ploverjabroedenparen637637 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.370303495333171442 1991+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.350040004100700030007250 1999-~
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.1311191250119 19900-
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.5010318513816988 1990--
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.626315414047194 199000
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.465525887642323321 1990++
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.10291442150963116622958 1989++
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.475672539530548872 1990+0
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.5005321240132011301666 19890+
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.3524100625956 1989+++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.2241068472215275118 199000
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.303451233318 1990++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.5223869234988 19880~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.16914221719 1990-~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.226631487315581 19890-
Greylag Goosejaslapenseiz. max.75200100200600465 2012~
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.201206270136309507 1990++
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.501803111422424 1989--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.1223361644 19890-
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.136168200281179170 19900~
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.236232627275479640 1990++++