{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Kentish Plover ja broeden paren 3 7 6 3 8 16 1990 + ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.303495333171372221 1991+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.400041007000300072503570 1999-~
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.111912506592 19900-
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.1031851381693894 1990--
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.6315414047158462 199000
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.525887642323164221 199000
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.1442150963116621832950 19890~
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.672539530548583385 1990+0
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.5321240132011301313840 198900
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.2410062594926 1989++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.106847221527596420 199000
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.345123331513 1990+~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.2386923497766 19880~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.91422171718 1990-~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.63148731554459 19890--
Greylag Goosejaslapenseiz. max.200100200600465100 2012-
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.206270136309300368 1990+0
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.18031114224829 1989--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.233616435 19890-
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.1682002811798388 19900--
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.232627275479532584 1990++++