{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Kentish PloverXbroedenparen1153637 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.452621472370303495333 1991++
Barnacle GooseXslapenseiz. max.3300120070003500400041007000 1999-~
Bar-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.2921699913111912 1990---
Common RedshankXfoeragerenseiz. gem.11213612750103185138 1990--
Common Ringed PloverXfoeragerenseiz. gem.1411731116263154140 199000
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.76295234465525887642 1990++
DunlinXfoeragerenseiz. gem.138411842140102914421509631 19890~
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.571612498475672539530 1990+0
Eurasian OystercatcherXfoeragerenseiz. gem.62652050450053212401320 198900
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.302832352410062 1989++~
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.3897436632241068472215 1990~~
Gadwallfoeragerenseiz. gem.54442330345123 1990++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.462567522386923 1988~~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.1613171691422 1990-~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.2343492742266314873 19890-
Greylag GooseXslapenseiz. max.75050015075200100200 2012-
Grey PloverXfoeragerenseiz. gem.299266211201206270136 1990+-
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.567312950180311142 19890~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.15651712233616 1989+~
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.115177138136168200281 1990++
SanderlingXfoeragerenseiz. gem.101315259236232627275 1990++++