Scholekster, Haematopus ostralegus - foto: Harvey van Diek

Scholekster

Haematopus ostralegus - Eurasian Oystercatcher
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
35.000-43.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
170.000-190.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
180.000-200.000, aug-okt (2012-2017)
Ramsar 1%
8200