{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Ringed PloverXbroedenparen64610912 1990~~
Kentish PloverXbroedenparen000032 1990-~
Little TernXbroedenparen28150545514 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Bar-tailed GodwitXslapenseiz. max.?5125?138149630600? 19950--
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.25581328924613120206926548 1995~~
Black-throated LoonXfoeragerenseiz. gem.???????
Common EiderXfoeragerenmidwinter109633197520 1980+--
Common Ringed PloverXslapenseiz. max.?678830?162214171268 1995+++
Common ScoterXfoeragerenmidwinter?3707839631159784036184148475 1986+~
Common ShelduckXfoeragerenseiz. max.??????? 1994++
DunlinXslapenseiz. max.43273798764259029023479?17201 1997~~
Eurasian CurlewXslapenseiz. max.???9315462503594 1995+~
Eurasian OystercatcherXslapenseiz. max.1372?128592062626?? 1994~~
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.1077512623148886973377821280214789 199400
Great Black-backed Gullfoeragerenseiz. gem.12331088112859314389451022 1994--
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.66065658411758214181799 1994+~
Great CormorantXslapenseiz. max.??????? 1999+
Greater ScaupXfoeragerenmidwinter0000600 1992--
Grey PloverXslapenseiz. max.36421261?85594862?? 1997~~
Little GullXfoeragerenseiz. gem.???????
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.28833822492021372019418508398 1994~~
Pied AvocetXslapenseiz. max.??????? 1995+-
Red KnotXslapenseiz. max.3322??323513854?? 1997++++
Red-throated LoonXfoeragerenseiz. gem.???????
Ruddy TurnstoneXfoeragerenseiz. gem.16189785538878390 1994~~
SanderlingXfoeragerenseiz. gem.3456185528963717685519783141 1994++