Grote Mantelmeeuw, Larus marinus - foto: Harvey van Diek

Grote Mantelmeeuw

Larus marinus - Great Black-backed Gull
Rode Lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
78-80 (2019)
Geschat maximum winter
5400-6500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
6700-9800, sep-nov (2012-2017)
Ramsar 1%
3600