{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Waddenzee

Natura 2000-gebied Waddenzee

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Arctic TernXbroedenparen772880698876852615 1990-~
Common EiderXbroedenparen??2880?2009? 1990-0
Common Ringed PloverXbroedenparen453440374143 1990-~
Common TernXbroedenparen210720832028180214512000 1990-~
Eurasian SpoonbillXbroedenparen792756834933867887 1990++~
Hen HarrierXbroedenparen000000 1990-0
Kentish PloverXbroedenparen71091097 1990-~
Lesser Black-backed GullXbroedenparen?[25000]??17207? 1990+~
Little TernXbroedenparen201208418486318332 1990++
Pied AvocetXbroedenparen11901181122188516501200 1990--0
Sandwich TernXbroedenparen421748304664460515063893 1990---
Short-eared OwlXbroedenparen8711865 1990+-
Western Marsh HarrierXbroedenparen41?40443831 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.54117810287316067689692025331978819 1980+++
Barnacle GooseXslapenseiz. max.190199204085179562209743193093197003223862 1980+++
Bar-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.62196735815288060506706165340960860 1980+0
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.45992678516632963478777486293287796 1980+0
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.68869157646559210381304 198000
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.???????
Black TernXslapenseiz. max.41375445146949001650102681133 1991----
Brant GooseXfoeragerenseiz. gem.27031294102874729747298582881525880 1980+0
Brant GooseXslapenseiz. max.73144839469763174909718887509973769 1980+0
Common EiderXfoeragerenmidwinter947081073999047074946932995572473751 1980--
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.108566553947943 1980--
Common GreenshankXfoeragerenseiz. gem.1571151615791881114412301146 19800-
Common MerganserXfoeragerenseiz. gem.89721879193 1980--
Common RedshankXfoeragerenseiz. gem.10974134021680714686141841340615576 198000
Common Ringed PloverXfoeragerenseiz. gem.2228221330703474526421173144 1980++
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.72727470755282746882430233889632947 1980+0
Curlew SandpiperXfoeragerenseiz. max.535711521350275421186961644 19800~
DunlinXfoeragerenseiz. gem.248477247868203404275851245384241846234471 1980+0
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.1508142218281778149920071839 1980+0
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.75426826579727087726856287328776426 1980+0
Eurasian OystercatcherXfoeragerenseiz. gem.97719856518739893303843648325681196 1980--
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.98088110141038129411771396 1980+++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.7239642052175146431943333709 198000
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.35002353102930021728295243104020906 198000
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.13419202381343912165174481391510260 1980+0
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.25905224633091032446433672873444887 1980-0
GadwallXfoeragerenseiz. gem.554538549633679869815 1980+++
Great Black-backed Gullfoeragerenseiz. gem.110893813322061178512521270 1980-0
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.3001263629882945298623523682 1980++0
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.133150180130148102115 19800-
Greater ScaupXfoeragerenseiz. gem.3441726475363170572066 1980~~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.3204286630063981293533442476 1980++
Grey Heronfoeragerenseiz. gem.147161156167202164154 198000
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.15171148101538513992148601579714622 1980+++
Greylag GooseXslapenseiz. max.???????
Grey PloverXfoeragerenseiz. gem.24280253022317721128250422518127583 1980+0
MallardXfoeragerenseiz. gem.22055172951371713241123571223811502 1980--
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.24801266903198033196493013086837797 1980+0
Northern LapwingXfoeragerenseiz. gem.894018254943811543829489214717 1980+~
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.110571117380348191811282575738 1980+~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.890113110681607143012871033 1980++
Peregrine FalconXfoeragerenseiz. max.78777781915961 1997+0
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.7049460755896231515543653536 1980--
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.15632348 198000
Red-breasted MerganserXfoeragerenseiz. gem.14114214264984968 1980--
Red KnotXfoeragerenseiz. gem.793731005156557283204709615628949166 19800~
Ruddy TurnstoneXfoeragerenseiz. gem.2412205820192424424839422682 198000
SanderlingXfoeragerenseiz. gem.6926620291638952671882007214 1980++
Smewfoeragerenseiz. gem.56336103 19800~
Spotted RedshankXfoeragerenseiz. gem.881634659905533618684 1980-~
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.12530221362365015085373191045116761 1980+~
Tundra SwanXslapenseiz. max.???????