Visdief, Sterna hirundo - foto: Harvey van Diek

Visdief

Sterna hirundo - Common Tern
Rode Lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
13.500-14.000 (2019)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
11000