{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Snipejabroedenparen??[10]??? 1992--
Common Ternjabroedenparen80????? 1990-~
Eurasian Bitternjabroedenparen[12][10][12]?[14]? 1990+~
Ruffjabroedenparen[0][0][0][0][0][0] 1990--0
Savi's Warblerjabroedenparen?[37]???? 19900~
Sedge Warblerjabroedenparen?[360]???? 199100
Western Marsh Harrierjabroedenparen[8][12]???? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.166131?602344
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.475630609715710667 1980-0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.546248184899511047066217 198000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.365400330454426335 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.225719331828155318402115 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??880?5418?
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.383949463137 19800+