{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common SnipeXbroedenparen?????? 1992--
Common TernXbroedenparen??80??? 1990~~
Eurasian BitternXbroedenparen10?121012? 1990+~
RuffXbroedenparen000000 1990--0
Savi's WarblerXbroedenparen???32?? 1990
Sedge WarblerXbroedenparen?????? 1990-
Western Marsh HarrierXbroedenparen?10811?? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.???????
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.498495510474627615724 1980--
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.4363502237845470483149185142 1980-0
GadwallXfoeragerenseiz. gem.327328384387423355490 1980++~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.2017227122412190186517691493 1980++~
Greylag GooseXslapenseiz. max.?????880?
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.24343644465656 19800++