{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Snipe ja broeden paren [10] ? ? ? [6] ? 1992 - -
Common Tern ja broeden paren ? ? ? ? ? ? 1990 ~ ~
Eurasian Bittern ja broeden paren [12] ? [14] ? [13] [12] 1990 0 ~
Ruff ja broeden paren [0] [0] [0] [0] [0] [0] 1990 -- 0
Savi's Warbler ja broeden paren ? ? ? ? [45] ? 1990 0 ~
Sedge Warbler ja broeden paren ? ? ? ? ? ? 1991 0 +
Western Marsh Harrier ja broeden paren ? ? ? ? ? ? 1990 - ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.131?612344662015-
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.617594700702667677 1980-0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.482549045111468862145000 198000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.392323445427333417 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.197618671594185021152439 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?880?5417??
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.384945313726 1980-~