Kemphaan, Calidris pugnax - foto: Harvey van Diek

Kemphaan

Calidris pugnax - Ruff
Rode Lijst
Ernstig bedreigd
Broedpopulatie
15-30 (2013-2015)
Geschat maximum winter
180-1500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2900-11.800, apr (2012-2017)
Ramsar 1%
22000