{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken

Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXslapenseiz. max.218098016001910555054802180 1993++~
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.?902567659?545850 200000
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.49920614525823617670 2000--
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.681491511371695705734 2000--
GadwallXfoeragerenseiz. gem.8215614915393120103 2000++
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.57653100565097001394063507920 1993++-
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.107772502378621633 2000--
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.439995567662159 2000~~
Pink-footed GooseXslapenseiz. max.2700676000 1995----
RuffXslapenseiz. max.?2201250181?252353 1994--~