{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Alde Feanen

Natura 2000-gebied Alde Feanen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen100000 1990~~
Eurasian BitternXbroedenparen91310101621 1990+++
Great CormorantXbroedenparen360284289327322303 1990--
Purple HeronXbroedenparen000000 1990--0
RuffXbroedenparen110000 1990-~
Savi's WarblerXbroedenparen808090??? 1990+
Sedge WarblerXbroedenparen??{694}??? 1990-
Spotted CrakeXbroedenparen111010 1990-~
Western Marsh HarrierXbroedenparen71010??? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.2249295322983577372933763066 1980+++
Barnacle GooseXslapenseiz. max.2404131650?1840042350?31102 2004++
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.361981015142210 1994--
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.3000540028235104432544014230 1994~++
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.11128710107 1993----
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.131131150343255112122 199300
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.47338571708856187023192621 1993-~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.188269220263247340350 1993++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.16263826274264 19930~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.1200153114421477987630993 19800-
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.728042555?971417686?12505 2011~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.5837894855186747441588 1980++~
Greylag GooseXslapenseiz. max.8481122?552635?? 2011~
Northern Pintailfoeragerenseiz. gem.351111222224 1993~~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.27601141151128872 1993--
SmewXfoeragerenseiz. gem.37323736293513 199300
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.33421335120523995136 1993---