{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Alde Feanen

Natura 2000-gebied Alde Feanen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Black Tern ja broeden paren 0 0 0 0 1 0 1990 ~ ~
Eurasian Bittern ja broeden paren [16] [21] [21] [23] ? 19 1990 ++ +
Great Cormorant ja broeden paren 322 303 230 277 201 250 1990 - ~
Purple Heron ja broeden paren 0 0 0 0 0 250 1990 -- 0
Ruff ja broeden paren [0] [0] [0] [0] [0] 0 1990 - ~
Savi's Warbler ja broeden paren ? [134] ? ? ? 144 2008 + +
Sedge Warbler ja broeden paren ? [833] ? ? ? 813 1999 + +
Spotted Crake ja broeden paren [1] [0] [0] [0] ? 0 1990 - ~
Western Marsh Harrier ja broeden paren ? ? [11] [12] ? 11 1990 - +Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.377233773066458651193086 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.42350?270082979014023? 2004~~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.142210?2250 1994--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.43724432426660369045934 1994~~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.101077819 1993---
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.258111122112282181 199300
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.18792299260723838432814 1993-~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.244338348347361536 1993+++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.264163444237 19930+
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.951630993156632881271 19800~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.17686?105331382017451? 2011~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.676744158817949361422 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.595??785528? 2011-
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.2122246538 19930~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.112887118312185 19930~
Smewjafoeragerenseiz. gem.283513101313 1993--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.24496136158185167 1993--