{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Spotted CrakeXbroedenparen0?0000Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXslapenseiz. max.3222917569?28402274792787230622 1999~~
Common Pochardfoeragerenseiz. gem.4832363289?? 2000---
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.309267551456437346291 2000--
Eurasian CurlewXslapenseiz. max.1382372419301821167226231067 2003~~
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.3109365630084342451777806348 2000+++
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.17703011920116114 2000-~
Gadwallfoeragerenseiz. gem.9310010123015894111 2000++
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.???224901681182039293 1999+~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.140196218221265357369 1980+++
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.148353301350161271266 2000--
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.22297484554069 2000~+
Pink-footed GooseXslapenseiz. max.67346692?417442801705? 1999----
RuffXslapenseiz. max.135229972997136134531388848 1994++-
SmewXfoeragerenseiz. gem.48252932362218 2000~~
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.1400146212761651173213931039 2000---