{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Spotted Crakejabroedenparen[0][0][0][0][0][0]Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.320923084430264301212505832427 1999~~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.88???2036 2000---
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.429344289295268280 2000-0
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.182726131038305611051871 2003--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.4571781064405404620511131 2000+++
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.14113108?54? 2000-~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.1569010411992134 2000++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.1813486829811123571652314756 1999+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.268360375478640592 1980+++
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.143228235446281444 2000-~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.533966745958 2000~+
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.42991713??15811480 1999----
Ruffjaslapenseiz. max.3004118769014426581246 1994++-
Smewjafoeragerenseiz. gem.3523188814 2000--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.170413301000633364472 2000----