{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
RuffXbroedenparen245210 1990~~
WhinchatXbroedenparen01?00? 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.516552924276165307945 19800~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.2004792????7000
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.95493203175199263218 2002--~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.406707529447306360639 1980--
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.713013790????13780 2010++