{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Ruff ja broeden paren [1] 0 [1] [0] [0] [0] 1990 - --
Whinchat ja broeden paren [0] ? [0] [0] [0] 1 1990 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.152266809293568592 1980+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.??70004500541116748 2010++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.197260217321121105 2002--~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.294341533400574515 1980-~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??137807060140017898 2010++