{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian BitternXbroedenparen7?51?? 1990~~
RuffXbroedenparen00000? 1990--~
Sedge WarblerXbroedenparen??302??? 1990-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.7391587160810257829431660 1980++++
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.316227222453214720381844990 1996+-
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.5272466135482980436229833651 19800-
Gadwallfoeragerenseiz. gem.74655061657185 1980+++
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.2000265028131747199621661923 1980++++
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.1617273413957661304573822 19800~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.15261622211714 1980-~