{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Eurasian Bittern ja broeden paren ? ? ? ? 5 3 1990 ~ ~
Ruff ja broeden paren [0] ? ? [0] 0 [0] 1992 -- ~
Sedge Warbler ja broeden paren ? ? ? ? 817 ? 1994 0 +Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.84610231724207512403026 1980++++
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.241322501121272429621815 1996+~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.435729783645423548005798 198000
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.667286105127143 1980+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.200821791935164419811901 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.1300560819578607953 19800-
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.25201812288109 19800++