{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Groote Wielen

Natura 2000-gebied Groote Wielen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Ruff ja broeden paren 0 1 0 0 [0] 0 1990 -- ~
Sedge Warbler ja broeden paren ? [177] [172] [142] ? ? 1998 0 0
Spotted Crake ja broeden paren 0 0 0 [2] [0] ? 1992 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.13050968095001130015007800 1993~-
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.1530?3271223600500 2000++~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.428248564491 2000~-
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.19961284830185219632213 2000~++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.435366383863 2000+0
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.2870626041901510055007200 1993++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.5021379469323740 2000~~
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.6196346 2000~~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.829979814290 2000~+