{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Groote Wielen

Natura 2000-gebied Groote Wielen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
RuffXbroedenparen000001 1990--~
Sedge WarblerXbroedenparen???[170]?? 19900
Spotted CrakeXbroedenparen?00000 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXslapenseiz. max.8055130509000112001305096809500 1993+0
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.1020105016509501530?327 2000++~
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.411058264428248 2000~--
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.47893288599219961284830 2000~+
Gadwallfoeragerenseiz. gem.65667043435366 2000++
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.43756290484013100287062604190 1993++-
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.1301381606150213794 2000~~
Northern Pintailfoeragerenseiz. gem.12710106196 2000~~
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.12617590829979 2000~+