{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied IJsselmeer

Natura 2000-gebied IJsselmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Ringed PloverXbroedenparen??3675 19900~
Common TernXbroedenparen46523831251528612343841 1990+-
Eurasian BitternXbroedenparen8?56?11 19900~
Eurasian SpoonbillXbroedenparen818876858896 1990~~
Great CormorantXbroedenparen509330064587418041952785 1990++~
RuffXbroedenparen0?0000 1990~~
Savi's WarblerXbroedenparen??????19900~
Sedge WarblerXbroedenparen?????? 19900+
Spotted CrakeXbroedenparen844004 1990~~
Western Marsh HarrierXbroedenparen?76??8 1990--Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.1755246226102328287310841909 1994+~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.1089286808111416417722711001495077129848 1996+++
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.6552757657115304694468117015 1980++
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.132802019916121796 199500
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.171930611920202612251361907 19950-
Black TernXslapenseiz. max.1288022000190001100016000100007000 2004--
Caspian TernXslapenseiz. max.767849101849761 1980+~
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.506248439473242409240 1980-0
Common MerganserXfoeragerenseiz. gem.1293339247365972731417 1980-~
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.1256879881172520707806 1980-~
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.156228318231474259465 1995++
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.5249343362882953221338163148 198000
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.438181610278181535121876 1995++~
Eurasian CurlewXslapenseiz. max.35801007297449702371588605572 1993++~
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.686064779410292 1995+++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.347339406448431215412 19950~
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.5630637939843177533128893166 19800-
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.681947202182717703262877 1995+++
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.87117114109127173175 1980-~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.5324738967237496221235 1995++++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.9716664485186582974686839218 1980+0
Great CormorantXslapenseiz. max.2036118163?12238130962332625436 2008+
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.77581110901194174617531221 1980-~
Greater ScaupXfoeragerenseiz. gem.2563828630226521650521560914417678 19800~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.4831043656558595112738 1994--
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.137362928545826?315442326456535 1993++++
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.3214382628273286405638874180 1994++++
Greylag GooseXslapenseiz. max.???????
Little GullXfoeragerenseiz. gem.???????
MallardXfoeragerenseiz. gem.151111029388951140898914 1995----
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.4926346347985401126675 1980+~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.2118178122791412144612141471 1980+0
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.5511380147011981682285816 1995~~
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.1362151073712279343 1995++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.11252828317471212 1995++
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.20292729964582 1995+++
Pink-footed GooseXfoeragerenseiz. gem.?410000 1994----
Pink-footed GooseXslapenseiz. max.?????45
Red-breasted Merganserfoeragerenseiz. gem.241754942465 1980~~
RuffXfoeragerenseiz. max.185574961525532166 1993-~
RuffXslapenseiz. max.2447646818852063282120381401 1994--
SmewXfoeragerenseiz. gem.102819471239228 1980~~
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.1051111235109907056940987917857 19800-
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.10001??????
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.124461331143670 1980++~
Tundra SwanXslapenseiz. max.?????47159 1993+-