Toendrarietgans, Anser serrirostris - foto: Harvey van Diek

Toendrarietgans

Anser serrirostris - Tundra Bean Goose
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
0-2 (2013-2015)
Geschat maximum winter
260.000-270.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
130.000-190.000, nov (2012-2017)
Ramsar 1%
5500