{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian BitternXbroedenparen43151011 19900~
Sedge WarblerXbroedenparen?????? 1990~
Spotted CrakeXbroedenparen193223252925 1990++++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.20621331753893109118531311 1980++++
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.25252124226 2000~~
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.6311041687961837861467 2000+~
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.1564291220802220228622841273 2000-~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.2760450519982023123822341292 1980+++
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.6500?????7453 1993+-
Mallardfoeragerenseiz. gem.882805531569642652609 2000--
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.77616578561798205552122 2000-~
Northern Pintailfoeragerenseiz. gem.45462524625943 2000++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.227263215269329268252 2000++
Tundra Bean GooseXfoeragerenseiz. gem.7614698208845037 19800~
Tundra Bean Gooseslapenseiz. max.4720?????491
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.23?0000 1980--~