{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Eurasian Bittern ja broeden paren [10] [11] 21 [15] [12] [11] 1990 + ++
Sedge Warbler ja broeden paren ? ? [435] [370] [400] ? 1994 + ++
Spotted Crake ja broeden paren 29 [25] [15] [20] [13] [8] 1990 ++ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.108918491330139311512369 1980++++
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.44715252420 2000~~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.12171176714136710361529 2000++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.17481795901854454930 2000--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.114421561233121214601456 1980++~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??745322631636708736 1993+~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.652672622608706591 2000--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.2616171583806021343 2000~~
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.656246412367 2000++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.318265245301292378 2000+++
Tundra Bean Goosejafoeragerenseiz. gem.83483618201139 1980~~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.???10779662622536 2011~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.000001 1980--~