{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Dwingelderveld

Natura 2000-gebied Dwingelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Black-necked Grebe ja broeden paren 18 15 11 17 11 12 1990 0 -
Black Woodpecker ja broeden paren 12 10 12 13 13 13 1990 - ~
European Stonechat ja broeden paren 204 234 252 226 214 187 1990 ++ +
Little Grebe ja broeden paren 95 84 78 82 89 89 1990 + ~
Northern Wheatear ja broeden paren 2 3 7 3 2 2 1990 -- ~
Whinchat ja broeden paren 27 24 26 26 24 26 1990 0 ~
Woodlark ja broeden paren 87 91 112 113 120 129 1990 + ++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.175109102136109120 20000~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.106168726810217 2000~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.13158343530 2000++
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.78001100048005200430011800 1993+~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.6002190 1993----