{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Dwingelderveld

Natura 2000-gebied Dwingelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black-necked Grebejabroedenparen121815111711 19900-
Black Woodpeckerjabroedenparen121210121313 1990-~
European Stonechatjabroedenparen223204234252226214 1990+++
Little Grebejabroedenparen899584788289 1990++
Northern Wheatearjabroedenparen323732 1990--~
Whinchatjabroedenparen342724262624 19900~
Woodlarkjabroedenparen818791112113120 1990++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.175109102136109120 20000~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.106168726810217 2000~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.13158343530 2000++
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.78001100048005200430011800 1993+~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.6002190 1993----