{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Dwingelderveld

Natura 2000-gebied Dwingelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-necked GrebeXbroedenparen323635121815 19900~
Black WoodpeckerXbroedenparen10911121210 1990-~
European StonechatXbroedenparen173179211223204234 1990+++
Little GrebeXbroedenparen8793101899584 1990++
Northern WheatearXbroedenparen123323 1990--~
WhinchatXbroedenparen262832342724 19900~
WoodlarkXbroedenparen686975818791 1990++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.105128110199175106102 20000+
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.22168786310616872 2000~~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.718121713128 20000+
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.230016000720052007800110004800 1993++~
Tundra SwanXslapenseiz. max.815147600 1993----