{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Dwingelderveld

Natura 2000-gebied Dwingelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-necked Grebejabroedenparen351218151117 19900~
Black Woodpeckerjabroedenparen111212101213 1990-~
European Stonechatjabroedenparen211223204234252226 1990+++
Little Grebejabroedenparen1018995847882 1990++
Northern Wheatearjabroedenparen332373 1990--~
Whinchatjabroedenparen323427242626 19900~
Woodlarkjabroedenparen75818791112113 1990++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.199175108102136108 20000~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.631061687268101 2000~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.21131483435 2000++
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.5200780011000480052004300 1993+~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.7600219 1993-~