Roodborsttapuit, Saxicola rubicola - foto: Harvey van Diek

Roodborsttapuit

Saxicola rubicola - European Stonechat
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
15.000-18.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
200-1000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend