{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black WoodpeckerXbroedenparen272123202121 199000
Eurasian WryneckXbroedenparen5913202027 1990++++
European Honey BuzzardXbroedenparen8107765 1990+~
European StonechatXbroedenparen265270260250260280 1990+++
Little GrebeXbroedenparen324451505040 1990++
Northern WheatearXbroedenparen303542403055 1990--
Red-backed ShrikeXbroedenparen404650686872 1990++++
WhinchatXbroedenparen181622282525 19900~
WoodlarkXbroedenparen150125140140135135 1990+0