{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Woodpeckerjabroedenparen23[20][21][21][22][25] 19900~
Eurasian Wryneckjabroedenparen13[20][20][27][34][38] 1990++++
European Honey Buzzardjabroedenparen[7][7][6][5][5][6] 1990~~
European Stonechatjabroedenparen[260][250][260][280][334][335] 1990+++
Little Grebejabroedenparen5150[47][40][53][56] 1990++
Northern Wheatearjabroedenparen[42][40]30555540 1990-0
Red-backed Shrikejabroedenparen[50][68][67][72][75][97] 1990++++
Whinchatjabroedenparen222825252623 19900~
Woodlarkjabroedenparen140[140][135][135][170][200] 1990++