{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Woodpeckerjabroedenparen[20][21][21][22][25]31 19900~
Eurasian Wryneckjabroedenparen[20][20][27][34][38]45 1990++++
European Honey Buzzardjabroedenparen[7][6][5][5][6]10 1990~~
European Stonechatjabroedenparen[250][260][280][334][335]310 1990+++
Little Grebejabroedenparen50[47][40][53][56]66 1990++
Northern Wheatearjabroedenparen[40]3055554026 1990-~
Red-backed Shrikejabroedenparen[68][67][72][75][97]110 1990++++
Whinchatjabroedenparen282525262326 1990+~
Woodlarkjabroedenparen[140][135][135][170][200]156 1990++