{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Eider ja broeden paren 114 108 [272] [307] ? ? 1990 + ~
Common Ringed Plover ja broeden paren [11] [8] [8] ? ? ? 1990 0 ~
Eurasian Bittern ja broeden paren 1 1 [0] [1] [0] [1] 1990 ~ ~
Eurasian Spoonbill ja broeden paren 444 496 445 332 389 362 1990 + -
European Stonechat ja broeden paren ? ? ? ? [102] ? 1990 + ~
Hen Harrier ja broeden paren 3 4 3 3 [3] [3] 1990 -- ~
Lesser Black-backed Gull ja broeden paren 7996 ? ? ? ? 6615 1990 + ~
Little Tern ja broeden paren 10 45 69 45 29 35 1990 ~ ~
Northern Wheatear ja broeden paren 42 [63] [76] ? [74] ? 1990 0 +
Pied Avocet ja broeden paren 53 [85] [86] ? ? ? 1991 - --
Short-eared Owl ja broeden paren 1 [1] 0 [0] [0] [1] 1990 -- ~
Western Marsh Harrier ja broeden paren ? ? [28] [26] ? ? 1990 0 +