{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common EiderXbroedenparen163175190208114108 19900~
Common Ringed PloverXbroedenparen9?1317118 19900~
Eurasian BitternXbroedenparen221011 19900--
Eurasian SpoonbillXbroedenparen535526581505444496 1990+++
European StonechatXbroedenparen80????? 19900+
Hen HarrierXbroedenparen543334 1990---
Lesser Black-backed GullXbroedenparen????7996? 1990+-
Little TernXbroedenparen005241045 1990~~
Northern WheatearXbroedenparen454851?4263 1990-+
Pied AvocetXbroedenparen??124?5385 1990---
Short-eared OwlXbroedenparen000011 1990--~
Western Marsh HarrierXbroedenparen26232229?? 19900~