{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
European Stonechatjabroedenparen?????? 199000
Little Grebejabroedenparen13??16149 1990Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.363028221116 20000~
Taiga Bean Goosejaslapenseiz. max.01402020 1993--~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.000000 19800--