{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
European Stonechat ja broeden paren ? ? [40] ? ? ? 1990 ~ ~
Little Grebe ja broeden paren 14 [9] 15 9 [10] 13 1990 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.221116161731 200000
Taiga Bean Goosejaslapenseiz. max.2020000 1993--~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.000000 19800-