{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Fochteloërveen

Natura 2000-gebied Fochteloërveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-necked Grebejabroedenparen[20]19?[2]0[0] 1990---
European Stonechatjabroedenparen[95][100][85][100][150][125] 1993++
Spotted Crakejabroedenparen10??[1][0][1] 1990~~
Whinchatjabroedenparen[70][60][60][60][65][65] 1990+-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.271292151716140 2000----
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.103811044636475642530710490 1993++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.563027?2428 20000~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.18478766724288157341004424057 1993+++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.15052600 1993-~
Whooper Swanjaslapenseiz. max.32?10962 1993--~