{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Fochteloërveen

Natura 2000-gebied Fochteloërveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-necked GrebeXbroedenparen?82019?2 19900~
European StonechatXbroedenparen901009510085100 1993+
Spotted CrakeXbroedenparen22?10??1 1990~~
WhinchatXbroedenparen92[85]70606060 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.?44332843147918269 2000----
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.277818556105104481051937175774 1993++~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.?2319583428? 20000+
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.377911492112361868279392447016117 1993+++
Tundra SwanXslapenseiz. max.010150526 1993~~
Whooper SwanXslapenseiz. max.6182032?109 1993-~