{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Groote Peel

Natura 2000-gebied Groote Peel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-necked GrebeXbroedenparen??10?? 1990----
BluethroatXbroedenparen??212??? 19900
European StonechatXbroedenparen??205??? 19940
Little GrebeXbroedenparen??60??? 1990+~
Spotted CrakeXbroedenparen??4??? 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Common CraneXslapenseiz. max.14140005532 1980~~
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.7192570931613473??1050 19930--
Taiga Bean GooseXslapenseiz. max.0000000
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.9035477371909018??4500 1993+~