{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Bargerveen

Natura 2000-gebied Bargerveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-necked GrebeXbroedenparen293015171729 1990++--
BluethroatXbroedenparen220214211196146163 1990++
Common SnipeXbroedenparen17131616159 1990-~
European NightjarXbroedenparen414142363834 1990++
European StonechatXbroedenparen144127135130107132 1990+0
Hen HarrierXbroedenparen101000 19900~
Red-backed ShrikeXbroedenparen504560515156 1990-~
Short-eared OwlXbroedenparen000000 199000
Spotted CrakeXbroedenparen401012 1990--~
WhinchatXbroedenparen000323 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.409457100794924 2000----
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.255296110175304162208 2000+~
Mallardfoeragerenseiz. gem.169624741975217110531742951 200000
Northern Pintailfoeragerenseiz. gem.4654774 2000~-
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.1513712201034 2000~~
Taiga Bean Gooseslapenseiz. max.0000000 1995--0
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.46733212522941645000277203902840736 2003++
Tundra SwanXslapenseiz. max.1023202520315184022 2003~~