{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Natura 2000-gebied Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
European Nightjar ja broeden paren ? [117] ? ? ? ? 1990 + ~
European Stonechat ja broeden paren ? [125] ? ? ? ? 1998 ~ ~
Woodlark ja broeden paren [82] ? ? 119 ? ? 1992 ~ ~