{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Bitternjabroedenparen210323 1990~~
Great Reed Warblerjabroedenparen12118101315 1990--
Spotted Crakejabroedenparen?0?[0]?? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.504645582398488489 19830-
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.41?43202 1985~--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.1245550125000? 2009----
Caspian Ternjaslapenseiz. max.100001621 1989~~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.333837433249 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.116136868011569 1980---
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.202618141135145415321260 1980+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.15165256 1987+~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.11320273555443 1984+--
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.124579612351160879980 1984++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.303312589723553519 1980++~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?????? 2008~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.252219220234249216 1980+0
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.63?12131222 1980~--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??1052313387?24668 2011+
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.1801115713891185994756 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??500?200
Mallardneefoeragerenseiz. gem.149313279901040777514 1980---
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.546602608553368221 1980+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.449651555397240161 1983+-
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.40?49613133 1985+~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.6198351111 1985+~
Pied Avocetneefoeragerenseiz. gem.447300 1995~--
Smewjafoeragerenseiz. gem.4?7444 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.206237831299198724892098 19800~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.1667?????
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.1??0?0 1980--
Tundra Swanjaslapenseiz. max.??????
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.223432 199800