{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian BitternXbroedenparen012103 1990~~
Great Reed WarblerXbroedenparen13161211810 1990---
Spotted CrakeXbroedenparen0??0?0 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.1041663607504637582398 19830-
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.?165641?432 1985++
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.485800800124555012500 2009~
Caspian TernXslapenseiz. max.21710000 1989~--
Common MerganserXfoeragerenseiz. gem.26343733393743 1980-~
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.2482282481161328380 1980----
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.1771187918802026185011311454 1980+0
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.1362151652 1987+-
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.1571201151131627355 1984+--
GadwallXfoeragerenseiz. gem.11476561249124580312401160 1984+++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.570464516303314588723 1980++~
Great CormorantXslapenseiz. max.480097202140???? 2008~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.254231245252229219234 1980+~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.2478218463?12331 1980~--
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.???????
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.1558114617301801118213901185 1980++~
Greylag GooseXslapenseiz. max.?????500
Mallardfoeragerenseiz. gem.206317201730149313899851040 19800-
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.323616568546604607553 1980+++
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.501751376449668552397 1983+~
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.28121840?486 1985+~
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.321913618835 1985+~
Pied Avocetfoeragerenseiz. gem.12124473 1995++--
SmewXfoeragerenseiz. gem.345154?74 19800-
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.3282234025382062323512881987 19800~
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.???1619???
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.?011??0 1980--
Tundra SwanXslapenseiz. max.???????
Western OspreyXfoeragerenseiz. max.2222234 19890-