{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zwarte Meer

Natura 2000-gebied Zwarte Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian BitternXbroedenparen244457 1990~~
Great Reed WarblerXbroedenparen263124251921 1990-~
Purple HeronXbroedenparen110212 1990--~
Savi's WarblerXbroedenparen?97?110?96 1990+~
Sedge WarblerXbroedenparen?384?430?303 19900
Spotted CrakeXbroedenparen10102? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.?335488?405367738 2009~
Black TernXfoeragerenseiz. gem.2111210 1986----
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.83698943613746 1987--
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.1182131811681508152510371049 1987+~
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.2101171 1987~~
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.1117485821215135 19870--
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.924410667384518566508 1987++~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.409523728627111414161205 1987++++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.275134265134138279366 1987+~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.109979178907287 1987+-
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.818447429274?18340 19870--
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.?11806?????
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.817856131010919541091976 1987++
Greylag GooseXslapenseiz. max.?1895?????
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.286407217526794586605 1987+++
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.7210?02 1987~~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.141466121411 1987--
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.14781009126693219828991233 1987+0
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.?1030?????
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.0000?00 1987--~
Tundra SwanXslapenseiz. max.?15?????