{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Rijntakken

Natura 2000-gebied Rijntakken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Ternjabroedenparen188250182175205180 19900~
Bluethroatjabroedenparen?[257]??{362}? 1990++
Common Kingfisherjabroedenparen????[62]? 1990++~
Common Snipejabroedenparen[7][5][5][4][3][5] 1990---
Corn Crakejabroedenparen6[1]9[6][5][2] 1990---
Eurasian Bitternjabroedenparen?[5][13][11][19][19] 1990-~
Great Cormorantjabroedenparen592628610738625676 1990+~
Great Reed Warblerjabroedenparen[9][8]11[5][2][3] 1990-~
Little Bitternjabroedenparen[5][1][0][1][0][3] 1990+-
Little Grebejabroedenparen?[94]??{107}? 19900~
Sand Martinjabroedenparen136812101121165413711402 1990+~
Spotted Crakejabroedenparen[53][1]?[4][0][4] 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.427839686424432550304453 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.10119837442675254?7622 2011-
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.8468515610326609181485248 1980-0
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.1748521359427 1980----
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.136612056607341069627 2009--
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.186154319201242315 1980--
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.112815163215 1980--
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.107897584122100 1980+0
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.580753624552462956975625 1980-0
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.997462526468774478 1980+~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.307020934419148624712160 2009~~
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.167169112135146121 1980--
Eurasian Oystercatcherjaslapenseiz. max.914649692746451698 2008--
Eurasian Spoonbillneefoeragerenseiz. gem.184827603738 1980+++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.11381092141211969141442 1980++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.509836264232287328283587 1980+--
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.910618151171 1980-~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.225918592664232225502798 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.81812441112153912491148 1980++~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.312038894160504435393082 2007--
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.596706552704739616 1980++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.465073016138164315063419638038 1980++0
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.118559181973137064155252132636169391 200700
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.127451095113674137851292714051 1980++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.102881144013183176431329912113 200700
Little Grebeneefoeragerenseiz. gem.789562786553 1980+~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.463740404427391534163432 1980--
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.210315282087166219251046 1980+0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.208176233172254219 1980-0
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.387022892833176215981734 1980--
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.513957106026 1980--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.402549411387409446 1980+0
Ruffjafoeragerenseiz. max.14211457 1980----
Smewjafoeragerenseiz. gem.302824141831 1980-~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.193817791858190022042308 1980+0
Tundra Bean Goosejafoeragerenseiz. gem.2016080766620 1980--~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.1975?1650828?? 2007----
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.2060012 1980----
Tundra Swanjaslapenseiz. max.2922?8?? 2009----
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.5?3?22 1980---
Whooper Swanjaslapenseiz. max.42????? 2009~~