{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Rijntakken

Natura 2000-gebied Rijntakken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen224184169208150133 1990+~
BluethroatXbroedenparen{260}??{257}?? 1990++
Common KingfisherXbroedenparen5773???? 1990++~
Common SnipeXbroedenparen{8}?[7][5][5]4 1990---
Corn CrakeXbroedenparen10106196 1990---
Eurasian BitternXbroedenparen68?51311 1990-~
Great CormorantXbroedenparen641527592628610738 1990+~
Great Reed WarblerXbroedenparen71298115 1990-~
Little BitternXbroedenparen525101 1990+-
Little GrebeXbroedenparen{90}??{94}?? 19900~
Sand MartinXbroedenparen[1267]16721197115011301622 1990+~
Spotted CrakeXbroedenparen24531?4 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.8720408842104149395063664335 1980++~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.245451710313256?828042647888 2011--
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.62976347635685075176103776052 1980-0
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.68104116177852135 1980---
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.1184143894813441185675713 2009-
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.542282224185154316200 1980---
Common RedshankXfoeragerenseiz. gem.33182411281516 1980--
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.7711791108897585 1980+~
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.6702535257835802536345724617 1980-0
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.6337297501027482539468 1980+~
Eurasian CurlewXslapenseiz. max.2610280527863068203841241596 2009~
Eurasian OystercatcherXfoeragerenseiz. gem.137137180168170113136 1980--
Eurasian OystercatcherXslapenseiz. max.8477731128900638678742 2008-
Eurasian Spoonbillfoeragerenseiz. gem.24332519502861 1980++++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.117312099841137109113891195 1980++
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.7457646360035099362742332870 1980+--
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.2891?91061815 1980----
GadwallXfoeragerenseiz. gem.1699130517642242184326602331 1980++++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.1032985931816124111051538 1980++~
Great CormorantXslapenseiz. max.3506468335202955393041785095 20070
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.572661678593702553704 1980++
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.48998447984317046619301943811931247 1980++0
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.208031187236122017107648172059141188140065 20070
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.15868147261375812788109881368113670 1980++0
Greylag GooseXslapenseiz. max.132971304465639668106041213715544 2007~
Little Grebefoeragerenseiz. gem.45597878956278 1980++
MallardXfoeragerenseiz. gem.6532483340484625403144103882 1980-0
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.1632188417952090152620781650 1980+0
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.238178225208176234172 1980-0
Northern LapwingXfoeragerenseiz. gem.3087269827973921232828651732 1980--
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.45181652395610 1980--
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.323382456402551414387 1980+0
RuffXfoeragerenseiz. max.310102142114 1980----
SmewXfoeragerenseiz. gem.56413030292414 1980--
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.2798234320641929178018431891 1980+0
Tundra Bean GooseXfoeragerenseiz. gem.374850231688376 1980--~
Tundra Bean GooseXslapenseiz. max.1112101811021871?1707788 2007--
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.16132010 1980----
Tundra SwanXslapenseiz. max.64??3726?? 2009--
Whooper SwanXfoeragerenseiz. gem.10565?10 1980----
Whooper SwanXslapenseiz. max.35715?42??? 2009~