Kwartelkoning, Crex crex - foto: Harvey van Diek

Kwartelkoning

Crex crex - Corn Crake
Rode Lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
45-50 (2019)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
70000