{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Ternjabroedenparen675539442947 19900~
Corn Crakejabroedenparen104[2][7]4 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen121[3][4]5 1990~+
Great Reed Warblerjabroedenparen00[0][0]10 1993~~
Spotted Crakejabroedenparen000[0][0]1 1995~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.1018143743 1994--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.??????
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.238213213193211202 1994-0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.302258337227150194 1994--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.238610101?70 1994~++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.4419106614560 1994++++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.83069265069312121071 1981+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.624220375212977583 19940~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.3100?16 1994~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.4968109 1994-++
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.?11??? 1980----