{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen696367553944 1990~~
Corn CrakeXbroedenparen421042 1990~~
Eurasian BitternXbroedenparen001213 1990~~
Great Reed WarblerXbroedenparen30000? 1990~~
Spotted CrakeXbroedenparen400000 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.9613101814 1994----
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.???????
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.221184160232208207186 1994-0
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.466395328300257334225 1994--
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.2320510122839100 1994~++
Gadwallfoeragerenseiz. gem.211816472210965 1994++++
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.81415361970818680637682 1981+~
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.190640398571189339189 1994~~
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.2103110 1994--
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.?3451079 1994-0
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.????11? 1980----