{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Corn CrakeXbroedenparen002010 1990-~
Sedge WarblerXbroedenparen482379453657532761 1990+
Spotted CrakeXbroedenparen2210601010 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.254308204518576527678 1980++++
Barnacle GooseXslapenseiz. max.???26462162?? 2006++++
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.212336400186266186200 2000--
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.100414571690161267112541521 19800~
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.???810010382?? 2006--
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.1482792892101463435 2000----
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.220466236199154139116 2000----
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.45332820303642 2000~+