{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied De Wieden

Natura 2000-gebied De Wieden

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Ternjabroedenparen132114119119103103 19900~
Common Kingfisherjabroedenparen[20][18][4][10][17][2] 1990~~
Common Snipejabroedenparen[270]??[262]?[117] 199000
Corn Crakejabroedenparen[0][0][0][0][1][2] 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen[20][20][17][23][26][31] 1990++
Great Cormorantjabroedenparen271422353391449559 1990-~
Great Reed Warblerjabroedenparen[0][1][0][1][5][0] 1990--~
Purple Heronjabroedenparen11076130108157154 1990++
Savi's Warblerjabroedenparen[275]??[277]?[174] 1996+0
Sedge Warblerjabroedenparen[2545]??[2624]?[1625] 2000~0
Spotted Crakejabroedenparen[0][0][0][6][2][4] 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen[13][21][16][12][17][18] 1990-0
Whinchatjabroedenparen[0][0][1][0][0][0] 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.404133225169360351 1980++~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.8?20191821 1994-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.14811726535025066 1994-~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.810575600685639476 19940-
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.978485546850 19940-
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.561778680509462529 1994-0
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.21972546811170 1994~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.197240244346283218 1997++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.536673486804819702 2012~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.505050575846 1994--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.375328163438229620325609 1980+~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.219693286822473287661359225890 2012~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.100510961728155115131679 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.9511589466681269664574970 2012~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.670626689587563444 1994--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.275242263273214174 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.881390372284358452 19940~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.464733484226 1997+~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.000000 1980~--
Smewjafoeragerenseiz. gem.2932261889 1994----
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.576548564426390294 19940-
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.0?0?00 1980--~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.013106193 2012~
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.114332 199800