{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied De Wieden

Natura 2000-gebied De Wieden

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen110110132114119119 19900~
Common KingfisherXbroedenparen13252018511 1990+~
Common SnipeXbroedenparen?????? 199000
Corn CrakeXbroedenparen010000 1990~~
Eurasian BitternXbroedenparen282321181624 1990+~
Great CormorantXbroedenparen487396271422353391 1990--
Great Reed WarblerXbroedenparen000101 1990--~
Purple HeronXbroedenparen10611711076129105 1990+~
Savi's WarblerXbroedenparen?????? 1990+-
Sedge WarblerXbroedenparen?????? 1990-
Spotted CrakeXbroedenparen1680006 1990~~
Western Marsh HarrierXbroedenparen221714211112 19900~
WhinchatXbroedenparen710010 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.766?293404131213161 1980++~
Common MerganserXfoeragerenseiz. gem.1613197?99 1994--
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.136148227134102230320 19940~
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.1063853983739624398456 19940--
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.791269390976740 19940-
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.428513528430587344267 1994--
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.94?19226795569 1994~~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.173367230216302220308 1997+~
Great CormorantXslapenseiz. max.739577430506686486509 2012~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.77727445453337 1994--
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.3854444629983661280033072212 1980+-
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.37426232631198320462318402226228495 2012~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.2188181621211014106716361492 1980++~
Greylag GooseXslapenseiz. max.86097600475596416125657212541 2012~
Mallardfoeragerenseiz. gem.808784775554546437436 1994---
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.198226196251211230248 1980++~
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.275954437937466398317 199400
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.2131?42492345 1997~~
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.?000?0? 1980~~
SmewXfoeragerenseiz. gem.26?3030371511 1994-~
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.650557518540442415330 19940-
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.???0?0? 1980--~
Tundra SwanXslapenseiz. max.0262013106
Western OspreyXfoeragerenseiz. max.??21143 19900~