{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied De Wieden

Natura 2000-gebied De Wieden

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen114119119103103145 19900~
Common Kingfisherjabroedenparen[18][4][10][17][2][3] 1990~~
Common Snipejabroedenparen??[262]?[117]? 19900~
Corn Crakejabroedenparen[0][0][0][1][2][0] 1990-~
Eurasian Bitternjabroedenparen[20][17][23][26][31][27] 1990+~
Great Cormorantjabroedenparen422353391449559482 1990-~
Great Reed Warblerjabroedenparen[1][0][1][5][0][0] 1990--~
Purple Heronjabroedenparen76130108157154142 1990++
Savi's Warblerjabroedenparen??[277]?[174]? 19960~
Sedge Warblerjabroedenparen??[2624]?[1625]? 2000+0
Spotted Crakejabroedenparen[0][0][6][2][4][4] 19900--
Western Marsh Harrierjabroedenparen[21][16][12][17][18][15] 1990-0
Whinchatjabroedenparen[0][1][0][0][0][0] 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.131224167357350340 1980++~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.?1717161921 1994-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.12625433625260275 1994-~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.480465521470316327 1994---
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.657242402835 1994---
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.1082961718702756981 19940+
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.93728015186100 1994~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.278300369319218372 1997++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.667472784852679670 2012~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.454349514043 1994--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.281534392304203756124410 1980+~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.321932246628699134952327821503 2012~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.110517211553151816812562 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.5761668112720645749648033 2012~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.644720614557425462 1994--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.245263273214175228 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.567516371538589811 1994++
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.342539201126 19970~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.00?000 1980~-
Smewjafoeragerenseiz. gem.2723158711 1994--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.560566433378279457 19940-
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.?00000 1980--~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.131061934 2012~
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.143322 199800