{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Corn Crakejabroedenparen[0]0[0][0][0][0] 199200
Ruffjabroedenparen[1]0[0][0][0][0] 1990--~
Sedge Warblerjabroedenparen{491}???[385]? 199600
Spotted Crakejabroedenparen?1[1][1][0][3] 1993~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.633843773888798954 1980+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.796135170933733731976384266659 1994+~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.136675139286127 2000~~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.314530721899130224992410 2000+~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.466338428614532641 2000-+
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.764229?3571042509 2000~~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.792799326487466498 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.318148433558146924962796 2000-~
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.445711333577260 2000~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.449286291234431216 2000++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.356166582262594496 1980-~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.3357340748242465345850493101894 1994+~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.878483888376520346 2000--
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.157071783836214601120 2000--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.121241120129417243 2000~++
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.?0?060 1994----
Ruffjafoeragerenseiz. max.3152153869139854 2000~~
Ruffjaslapenseiz. max.34611485174761014081609 1994++~
Smewneefoeragerenseiz. gem.9216654 2000~~
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.421307337473395526 2000-0