{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Corn Crake ja broeden paren [0] [0] [0] [0] [0] [1] 1992 0 ~
Ruff ja broeden paren [0] [0] [0] [0] [0] [0] 1990 -- ~
Sedge Warbler ja broeden paren ? ? [385] ? [425] ? 1996 + +
Spotted Crake ja broeden paren [1] [1] [0] [3] [0] [2] 1993 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.8447728888009551711 1980++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.447822838363894570776086672680 1994+~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.67513928612762 2000~~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.302319541302243724071426 2000+~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.336424612533638815 2000-++
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.201?3221001485339 2000~~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.794326481454500639 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.482234781462248327353180 2000-~
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.72133357726245 2000~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.281288226412215306 2000++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.165582262596494837 19800+
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.338092093847399469929497240490 1994+~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.476882371512343407 2000--
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.713833362146011381900 2000--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.243122131423247740 2000+++
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.0?0600 1994----
Ruffjafoeragerenseiz. max.2154057139855101 2000--
Ruffjaslapenseiz. max.14841781609140616572154 1994++~
Smewneefoeragerenseiz. gem.2166544 2000~~
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.307334473397525535 20000~