{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

Natura 2000-gebied Sneekermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Corn CrakeXbroedenparen000000 1990~~
RuffXbroedenparen001000 1990--~
Sedge WarblerXbroedenparen??{491}??? 19900
Spotted CrakeXbroedenparen00?111 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.4082381694627843775888 1980+~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.3610032460240747046044210?63150 1994+~
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.63106205135675139 2000~~
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.1579191017872731303316741302 2000++~
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.196179272463336414610 2000-0
Eurasian CurlewXslapenseiz. max.162244424711201?329 2000--
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.535835496804804326493 2000--
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.1403369641073191486636111478 2000-~
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.4416295204437113434 2000~~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.199252271453291291237 2000++
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.94443455354166584262 1980-~
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.21960389502608024680299341926043012 1994~-
MallardXfoeragerenseiz. gem.604501678881482882377 2000--
Northern LapwingXfoeragerenseiz. gem.471495428121574725843360 2000--
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.40109116120239117128 2000~~
Pink-footed GooseXslapenseiz. max.2430?0?0 1994----
RuffXfoeragerenseiz. max.2751668653152152361 2000--
RuffXslapenseiz. max.607?2728319913961473874 1994++-
Smewfoeragerenseiz. gem.229792166 2000~~
Tufted Duckfoeragerenseiz. gem.527291292420305330471 2000-~