{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
BluethroatXbroedenparen286227302214195272 1990-~
Eurasian BitternXbroedenparen3121110122 1990---
Eurasian SpoonbillXbroedenparen181572155628 1990~~
Great CormorantXbroedenparen24301559189919251099932 1990-~
Great EgretXbroedenparen11617124018014271 1990+++
Great Reed WarblerXbroedenparen000000 199000
Hen HarrierXbroedenparen000000 1990--~
Little BitternXbroedenparen000000 19900~
Little EgretXbroedenparen000000 19900~
Little GrebeXbroedenparen464700 1990~~
Savi's WarblerXbroedenparen575344360485469493 19900~
Sedge WarblerXbroedenparen666613266176209 1990-~
Spotted CrakeXbroedenparen919268150 1990~~
Western Marsh HarrierXbroedenparen616264715336 1990+0Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.4048662169033197396242218247 1980++++
Barnacle GooseXslapenseiz. max.176012887618544125584529109856500 2011~
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.563538216099112 1983-~
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.???????
Common PochardXslapenseiz. max.5201806065979995106901312011817 1994++~
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.406881846810999 1980-~
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.69534031722942 1980++-
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.1362176318282440162019683622 1980+++
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.10877075702283530683584 1980+~
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.4691125548114212311367 1981++~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.217144162134514280216 1980++~
Great EgretXfoeragerenseiz. gem.122871401151098253 1980++~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.?38341077912833 1980--
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.3455127742167632273087655509617504 2012~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.2484489046644848471555784229 1980-0
Greylag GooseXslapenseiz. max.39075492442356306390904327075 2011++
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.648105921041602382794360 1980++~
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.10151114913128 1980-~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.2302213123018867875751652 1980++~
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.9151712326156 1980++~
RuffXslapenseiz. max.320140157160551281 1983--
SmewXslapenseiz. max.29662669641240 1994--
Tufted DuckXslapenseiz. max.58057184167071830077102060018380 1994++
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.?1101002 1980+~
White-tailed EagleXfoeragerenseiz. max.4555856 1989++
Whooper SwanXfoeragerenseiz. gem.10345654 19800~
Whooper SwanXslapenseiz. max.24912821142 2012~