{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Bluethroatjabroedenparen[214]195[272][675][661][594] 1990-~
Eurasian Bitternjabroedenparen1012221117 1990--
Eurasian Spoonbilljabroedenparen155628000 1990~--
Great Cormorantjabroedenparen192510999321007575 1990~~
Great Egretjabroedenparen18014271987989 1990++--
Great Reed Warblerjabroedenparen000000 19900~
Hen Harrierjabroedenparen000000 1990--~
Little Bitternjabroedenparen[0]000[0]1 19900~
Little Egretjabroedenparen000003 1990~~
Little Grebejabroedenparen[9]00022 1990~--
Savi's Warblerjabroedenparen[485]469[493][832][717][682] 19900~
Sedge Warblerjabroedenparen[66]176[209][1127][738][704] 1990-~
Spotted Crakejabroedenparen8150012 1990---
Western Marsh Harrierjabroedenparen705336404947 19900-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.396242218247532541312024 1980++++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.4529108276500254981230614663 2011~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.6099112225218396 1983~~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.2256751025125015702692 1983-~
Common Pochardjaslapenseiz. max.10690131201181799543801320 1994~-
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.6810999240281280 19800++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.7229421739115 1980++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.162019683622693838016414 1980++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.5306835847551652555 1980+~
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.1231136712955421682 1981++~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.514280216174300453 1980++~
Great Egretjafoeragerenseiz. gem.10982539066143 1980++~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.79128333316159 1980--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.87655512517497253536965938919 2011~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.471555784229419525483766 1980-~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.63909037270411267367326905 2011~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.382794360147531185232 1980++~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.13128541741 1980-~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.7875751652181130691439 1980++~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.326156357129555 1980++++
Ruffjaslapenseiz. max.605512819753551830 1983~+
Smewjaslapenseiz. max.64124071626 1994---
Tufted Duckjaslapenseiz. max.771020600183801806200207 1994~--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.002404 1980+~
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.856101219 1989++++
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.654634 19800~
Whooper Swanjaslapenseiz. max.21142323216 2012~